Att möta och bemöta sådant en inte är van vid


Varför blir Mehmet sur när någon frågar varifrån han kommer?

Kalle har ju bara positiva fördomar om invandrare. Det är väl bra?

Carmen blir illa bemött på grund av sitt etniska ursprung. Eller?

Och Lisa är inte rasist, men... Alla verkar tro det ändå...


Trots är att de allra flesta människor vill och menar väl, råkar vi ibland göra misstag. Vara obetänksamma, taktlösa eller ovetande. Och vad gör vi då? När vi har trampat i klaveret. Eller när vi uppfattar att någon annan blir illa bemött? Och vad gör jag om jag själv blir utsatt för dåligt bemötande eller kränkningar?


Mina föreläsningar tar på ett lättsamt sätt, utan att förlora allvaret, upp ämnen som många tycker är svåra att prata om. Föreläsningarna handlar om hur vi möter och bemöter det som avviker från det vi är vana vid. Jag vänder och vrider på perspektiven för att väcka både igenkänning och nya tankar. Jag ger också konkreta exempel på situationer vi kan möta i vardagen och strategier vi kan använda oss av för att hantera dem.


Genom att öka vår medvetenhet om hur vi förhåller oss till likheter och olikheter, kan vi skapa behagligare klimat och bättre möten, såväl privat som i arbetslivet.


Välkommen att läsa mer om mig och de föredrag och jag erbjuder.


Väl mött!

Hanna Wallensteen